Ценоразпис


ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ
в Ортопедичен кабинет
гр. Варна, ул. “Битоля” № 3, ет. 1, каб. 2

1. Потребителска такса 2.90 лв.
2. Потребителска такса – пенсионери 1.00 лв.
3. Амбулаторен преглед 50.00 лв.
4. Издаване на документ, изискващ преглед 50.00 лв.
5. Имобилизация на горен крайник – голяма 35.00 лв.
6. Имобилизация на горен крайнк – малка 25.00 лв.
7. Имобилизация на долен крайник – голяма 45.00 лв.
8. Имобилизация на долен крайник – малка 35.00 лв.
9. Отстраняване на гипсова имобилизация 25.00 лв.
10. Превръзка – голяма 15.00 лв.
11. Превръзка – малка 10.00 лв.
12. Сваляне на хирургични конци 15.00 лв.
13. Вътреставна инжекция 30.00 лв.
14. Локална инжекция 15.00 лв.
15. Мускулна инжекция 10.00 лв.
16. Хирургична обработка на рана – голяма 30.00 лв.
17. Хирургична обработка на рана – малка 25.00 лв.
18. Хирургичен шев на голяма рана 25.00 лв.
19. Хирургичен шев на малка рана 20.00 лв.
20. Локална анестезия 10.00 лв.
21. Инцизия и дренаж 45.00 лв.
22. Оперативно лечение на врастнал нокът 125.00 лв.
23. Ехография на мускулно-скелетна система 30.00 лв.
24. Стандартна плазма-терапия (PRP) 210.00 лв.
25. PRP терапия, комбинирана с хиалуронова киселина 250.00 лв.
26. Кинезиотейпинг:
– една област 15.00 лв.
– две области 20.00 лв.
– три области 25.00 лв.