Ценоразпис


ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ
в Ортопедичен кабинет
гр. Варна, ул. “Битоля” № 3, ет. 1, каб. 2

1. Потребителска такса 2.90 лв.
2. Потребителска такса – пенсионери 1.00 лв.
3. Амбулаторен преглед – първичен 90.00 лв.
4. Амбулаторен преглед – вторичен 60.00 лв.
5. Имобилизация на горен крайник – голяма 70.00 лв.
6. Имобилизация на горен крайник – малка 50.00 лв.
7. Имобилизация на долен крайник – голяма 100.00 лв.
8. Имобилизация на долен крайник – малка 60.00 лв.
9. Отстраняване на гипсова имобилизация 40.00 лв.
10. Превръзка – голяма 25.00 лв.
11. Превръзка – малка 15.00 лв.
12. Сваляне на хирургични конци 20.00 лв.
13. Вътреставна инжекция 50.00 лв.
14. Хирургична обработка на рана – голяма 75.00 лв.
15. Хирургична обработка на рана – малка 50.00 лв.
15. Хирургичен шев на голяма рана 50.00 лв.
17. Хирургичен шев на малка рана 30.00 лв.
18. Локална анестезия 25.00 лв.
19. Ехография на мускулно-скелетна система 50.00 лв.
20. PRP терапия (плазма терапия) – стандартна 250.00 лв.
21. PRP терапия, комбинирана с хиалуронова киселина 300.00 лв.

В сила от: 01.02.2024