Ценоразпис


ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ
в Ортопедичен кабинет
гр. Варна, ул. “Битоля” № 3, ет. 1, каб. 2

1. Амбулаторен преглед – първичен 40.00 лв.
2. Амбулаторен преглед – вторичен 25.00 лв.
3. Издаване на документ, изискващ преглед 50.00 лв.
4. Имобилизация на горен крайник – голяма 35.00 лв.
5. Имобилизация на горен крайнк – малка 25.00 лв.
6. Имобилизация на долен крайник – голяма 45.00 лв.
7. Имобилизация на долен крайник – малка 35.00 лв.
8. Отстраняване на гипсова имобилизация 25.00 лв.
9. Превръзка – голяма 15.00 лв.
10. Превръзка – малка 10.00 лв.
11. Сваляне на хирургични конци 15.00 лв.
12. Вътреставна инжекция 30.00 лв.
13. Локална инжекция 15.00 лв.
14. Мускулна инжекция 10.00 лв.
15. Хирургична обработка на рана – голяма 30.00 лв.
16. Хирургична обработка на рана – малка 25.00 лв.
17. Хирургичен шев на голяма рана 25.00 лв.
18. Хирургичен шев на малка рана 20.00 лв.
19. Локална анестезия 10.00 лв.
20. Инцизия и дренаж 45.00 лв.
21. Оперативно лечение на врастнал нокът 125.00 лв.
22. Ехография на мускулно-скелетна система 30.00 лв
23. Стандартна плазма-терапия (PRP) 210 лв.
24. PRP терапия, комбинирана с хиалуронова киселина 250 лв.